RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

De aanmelddatum voor Paleo-aktueel 27 is 15 maart 2016.

De inleverdatum kopij voor Paleo-aktueel 27 is 1 juni 2016.

De geplande verschijningsdatum is december 2016.

U kunt hier een pdf met de Richtlijnen voor auteurs van Paleoaktueel downloaden.