RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Inleverdatum kopij voor Paleo-aktueel 24
(geplande verschijningsdatum: december 2013)

1 juni 2013, en liever eerder.

Aanlevervoorwaarden
Hieronder vindt u de Nederlandse richtlijnen voor het publiceren van artikelen in Paleo-Aktueel en het aanleveren van de kopij.

Aanleveren in Word bij voorkeur per e-mail aan de redactie: gia@rug.nl.

Paleo-aktueel richtlijnen voor auteurs (pdf-bestand)