RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

De inleverdatum kopij voor Paleo-aktueel 26 is 1 juni 2015, en liever eerder.

De geplande verschijningsdatum is december 2015.

U kunt hier een pdf met de Richtlijnen voor auteurs van Paleoaktueel downloaden.