Paleo-aktueel 4
[Archeologie in 1992]
1993. 163 blz. Paperback. €10,60 
ISBN 9036703530
Bestellen

Inhoudsopgave

G.-J. Bartstra
Terugkeer naar Sulawesi

D. Stapert, E. Drenth & J. Hulst
Een bladspits van de Leusderheide (provincie Utrecht)

O.H. Harsema
Mag het ook het broodje vis zijn?

R.P. Exaltus, H.A. Groenendijk & J.L. Smit
Voortgezet onderzoek op de mesolithische 
vindplaats NP-3 (Groninger Veenkoloniën)

A.T. Clason
Een taxidermist in Bergschenhoek (Z.-H.)?

A. Ufkes
Vroeg-neolitische votiefgaven? Edelhertgeweien uit Drenthe en Groningen

A. Ufkes
Het hunebed O2 bij Mander (Ov.)

E. Jansma & W.A. Casparie
Een neolithische landnam ontrafeld door dendrochronologisch 
onderzoek van de veenweg van Nieuw-Dordrecht (Dr.)

J.J. Hekman
Een topografische survey 
van het grafveld Chalandriani op Syros (Griekenland)

S. Bottema, H.R. Reinders & H. Woldring
Laat-quartaire vegetatiegeschiedenis 
van het Oostmediterrane gebied: veldwerk in 1992

O.H. Harsema
Een prijswinnend lot in de "Vijfde Verloting"; 
een bronstijderf ontdekt in Roden (Dr.)

A.G.F.M. Cuijpers
Fysisch-anthropologisch onderzoek 
van de crematieresten uit het urnenveld van Driest (Dr.)

E. Taayke
Een kuil uit de vroege ijzertijd, gevonden in Roden (Dr.)

J. Scheffer
Bewoningssporen uit de midden-ijzertijd te Meamert, 
een terp bij Winsum (Fr.)

B.-J. Haagsma, Z. Malakasióti, H.R. Reinders & V. Rondíri
Een survey tussen Baklalí en Karatsadaglí (Thessalië, Griekenland)

P. Attema
On-site & off-site, surveymethoden in Midden-Italië

M. Maaskant-Kleibrink
Mythologie en prehistorie I: 
de naakte man met de knuppel, een held uit de prehistorie?

R.H.P. Lutgerink
Numerieke analyse van Oostmediterrane pollendata; 
methode en eerste resultaten

G.J. de Langen, H. Hommes, T. Perger & M. Wispelwey
Het project bodembeschermingsgebieden Friesland

H. Woldring
Over tussenvormen van sleedoorn en kriekpruim

C. Dijer & M. Haagsma
Een geometrisch vondstcomplex in Nieuw Halos. 
De Halos-materiaalcampagne 1992 (Griekenland)

W.A. Casparie
De Valtherbrug (Dr. en Gr.); meer dan één weg?

J. Feije
Een stadje in Arkadië

J. Schelvis & A. Ervynck
Mijten (Acari) uit Romeins Oudenburg in Vlaanderen

A.T. Clason & L. van Es
De oeros - Bos primigenius - van Britsum (Fr.) gedateerd

G.J. de Langen, H. Hommes, E. Taayke & M. Wispelwey
Een korte verkenning te Hempens-Zuiderburen (Fr.)

J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga
De realisatie van het onderzoek bij Wijnaldum (Fr.)

J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga
Het onderzoek bij Wijnaldum (Fr.): opgravingscampagne 1992

C.M. Haverkort, M. Hopman, J.M. Pasveer & W. Prummel
De jongste bewoners van Wijnaldum (Fr.)

T. Looijenga
Corpus "Friese" runeninscripties

Y. Dijkstra
Middeleeuwse bewoningssporen bij Hooghalen (Dr.)

W.P.M. Mulder & J. Molema
Het oude kerkhof van Noordwolde (Fr.)

J. Molema
Een verkennende opgraving 
van een verhoogde woonplaats in de gemeente Middelstum (Gr.)

J. Scheffer
De stinspoort van Papinga-state te Weidum (Fr.)

P.B. Kooi
De ontwikkeling van de borg Ewsum bij Middelstum (Gr.)

P. Baks
"Een grensgeval": archeologisch onderzoek 
naar het blokhuis Weerdenbras (Gr.) (1505 - 1516)

A.F.L. van Holk
Incidentele passagiers aan boord van een binnenschip