Paleo-aktueel 21 | 2010
FULL COLOUR
2010. VII, 114 blz. Paperback. €15,90 
ISBN 9789077922798
Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord vii

D. Stapert, L. Johansen, R.j. Kosters, W. Prummel & I. Woltinge
Zes benen retouchoirs van Mauern (Duitsland)   1

J. Offerman-Heykens, D. Stapert & L. Johansen
Een Neanderthaler-kampement in het Corversbos bij Hilversum (N.H.)   9

A.m. Koops-Besijn & R.T.J. Cappers
Aanwijzingen voor plantaardige conservatie van huiden in archeologische contexten   17

E. van de Lagemaat, R. Meijer, D.C.M. Raemaekers, I. Woltinge & S.g. Matthews
Experimenteel onderzoek naar vroeg-neolithische brede wiggen als houtbewerkingsgereedschap  25

S. Dresscher & D.C.M. Raemaekers
Oude geulen op nieuwe kaarten. Het krekensysteem bij Swifterbant (Fl.) 31

R.l. Fens, J.Y. Huis in ’t Veld, J.P. Mendelts, M.J.L.TH. Niekus & A. Ufkes
Jagen, wonen en begraven op de flank van de Hondsrug (Gr.)   39

T. van Loon
Trigoria Selcetta: Een Late-Bronstijd nederzetting in Rome (ItaliŽ)   47

h.p.a. Roovers & P.M. van Leusen
Veldverkenningen in de Monti Lepini (ItaliŽ): een korte onderzoeksgeschiedenis   55

P.a.j. attema, T.c.a. de Haas, W. de Neef & C. Williamson
Site-classificatie in het Džarylgač Survey Project (noordwestelijke Krim, OekraÔne)   63

W.A.B. van der Sanden & H. Luning
Nieuw licht op de muntschat van Balloo (Dr.)   71

G.w. Tol
Bewijs voor laat-Romeinse bouwactiviteit in het achterland van Antium (ItaliŽ) 79

H.A. Groenendijk & P. Vos
Stroobos en Gaarkeuken: sleutelsites middeleeuwse veenontginning in het Westerkwartier (Gr.)   85

M. de Wit & E. de Leeuw
De laat-middeleeuwse ‘Hof te Dwingeloo’ (Dr.) teruggevonden   93

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek op het kasteelterrein ‘Paddepoel-Zernikelaan’ (Gr.)   101

H.R. Reinders
Vergeten erfgoed: de Grieks-Turkse grens van 1832   107