Paleo-aktueel 26 | 2015
FULL COLOUR
2015. VII, 152 blz. Paperback. €19,95 
ISBN 9789491431968
Bestellen

Inhoudsopgave

VOORWOORD VII

DICK STAPERT, MARCEL NIEKUS, HENK PAAS, DICK BRINKHUIZEN & LYKKE JOHANSEN
Een vindplaatscomplex uit het late Midden-Paleolithicum bij Zeijen (Dr.) 1

WILLY GROENMAN-VAN WAATERINGE
Palynologisch onderzoek van enkele Drentse hunebedden 13

WIJNAND VAN DER SANDEN
Gelukkig hebben we de foto’s nog – de houten knots van Klazienaveen (Dr.) 19

WIEKE DE NEEF & MARTIJN VAN LEUSEN
Onderzoek aan het einde van de bergweg: prehistorisch gebruik van een Calabrese bergvallei 25

SARAH WILLEMSEN & JORN SEUBERS
Toegevoegde waarde of waardeloze toevoeging? Ervaringen met 3D-documentatie in het veld 37

TINEKE VOLKERS
Buitenbeentjes, bloempotten en verloren schapen. North African Red Slip ware (ARS) ten noorden van de Limes 47

HENNY GROENENDIJK & MARTIN VAN DEN BOSCH
Depot Jonkersvaart (Gr.): twee 9deeeuwse zilveren muntfibula’s en een Romeinse bronzen munt 55

MANS SCHEPERS, JASPER HUIS IN ’T VELD & PAUL VAN DER KROFT
Wat stro, struikhei en dorsresten verbindt 65

ESTHER SCHEELE & REMCO ROLLINGSWIER
Gasselte boerderijen: migratie van zand naar klei 73

NELLEKE IJSSENNAGGER
Een bijzondere Vikingvondst van Texel 81

VINCENT VAN VILSTEREN
Een mislukte kraak uit de 14de eeuw – over een onderzoekje in 1941 in Veenhuizen (Dr.) 89

YOTTI VAN DEUN & FRITS VREDE
Houten duigenbakjes uit de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd 99

HENNY GROENENDIJK & ELZO RENKEN
Een 14de eeuws eergetouw uit het Ellersinghuizerveld (gem. Vlagtwedde, Gr.) 107

FROUKJE VEENMAN
Een bijzonder ‘veenfenomeen’ in Corpus den Hoorn 117

SARAH DRESSCHER
Timemanagement op Spitsbergen. Een historisch-archeologische benadering van Pomoren in de 18de eeuw 125

YFTINUS VAN POPTA
Het maritieme cultuurlandschap van Schokland 133

DAAN RAEMAEKERS
De verbeelding van de prehistorie 2. Postzegels als spiegels van maatschappelijke ontwikkelingen 141